nirim

הכנסו ועבדו לפי ההוראות

תלמידים יקרים אנו נתנסה ותרגל את החומר בסביבה לימודית חדשה.

תלמדים יקרים ! כאן נקרא טקסטים בנושא מעגל השנה.
הכנסו ועבדו לפי ההוראות

אורח חיים בריא


תלמידים יקרים!
בקורס זה נעסוק בערכים ובמורשת עם ישראל.

דרך צלחה לכולנו!