mati

הסביבה משמשת כמרכז מומחים וירטואלי המותאם לצרכי המורה התומכת בתלמידים עם לקות ראייה ועיוורון ומתבססת על פי סטנדרטים להתנהלות מקצועית

אתר מלווה השתלמות - ניהול וניווט כיתות ח"מ מהלכה למעשה נושאי ההשתלמות: 1. ניהול וניווט כיתה עפ"י לו"ז חוזר מנכ"ל 2. שילוב תוכנית לימודים עדכנית בהתנהלות השנתית של הכיתה: שלהב"ת, ל"ב 21, חשיבה מסדר גבוה. 3. התמודדות עם בעיות התנהגות. רכזות ההשתלמות: איילה לוין , אילנה זערור