haifanet

סביבת מודל שמיועדת להדרכות והסברים עבור תלמידים

הקורס מיועד לבתי הספר הבאים בלבד:

אלון , בן גוריון , גבריאלי והרצל.

הכניסה לקורס זה כרוכה במפתח הרשמה (סמל מוסד בית הספר) וכמובן שם משתמש של מערכת חיפה נט.