בגדים

נלמד על מהות האחוז ופתרון בעיות חשבוניות באחוזים
נלמד על מהות האחוזים ופתרון בעיות חשבוניות באחוזים
מערכת הנשימה