sh

מאגר סקרי בית הספר

גוף האדם

תלמידי היקרים, ביחידה זו נלמד על מערכות הקיימות בגוף האדם.

נתחיל במערכת הנשימה ונעבור למערכת הלב וכלי הדם

Special Collections

שלום תלמידי החכמים,

   מצורף סיפור מעניין, עם מוסר השכל נבון

  מקווה שתהנו בזמן הקריאה ולא לשכוח לענות על המטלות