בחירת מגמה בתיכון

تعلم الفيجوال يسك خطوة بخطوة

יסודות מדעי המחשב א'

הוא חומר שנלמד מכיתה י' עד כיתה י"א וניגשים לבחינת בגרות בשתי יחידות לימוד במדעי המחשב .