חומרים, תכונות, מצבי צבירה.

עולם החומר, חומרים ותכונותיהם. המבנה החלקיקי השל החומר.