herzel

תורה - בראשית - כיתה ב.

תולעת ספרים

צועדים בעקבות מצעד הספרים תש"ע  

"ובכל זאת הייתי רוצה לדעת אם יכניסו אותנו פעם לשירים או לסיפורים.כמובן, אנחנו באמצע סיפור כזה. אבל אני מתכוון: סיפור במילים, אתה יודע, כזה שמספרים ליד האח, או מקריאים מספר גדול ועבה עם אותיות שחורות ואדומות, כעבור שנים על שנים. ואנשים יגידו " בואו נשמע על פרודו והטבעת". והם יגידו: כן, זה אחד הסיפורים שאני הכי אוהב... מתוך :  (טולקין, גו'ן רונלד רעואל, שר הטבעות,שני הצריחים, זמורה- ביתן, 1998, תרגום : רות לבנית.)      

                                       

                          

החינוך בספרטה
יום הילד הבינלאומי יתקיים בתאריך 20.11.09