נלמד על הסכנות הטמונות בחשיפה לשמש ולהגן על עצמנו מפניהם.