לאחר שלמדנו כי גוף האדם מורכב ממספר מערכות
המתפקדות בשיתוף פעולה,
נכיר לעומק את מערכת העיכול.