בתחילה למדנוּ על המְשורֶרֶת ועסקנו בכיתה בחוברת עברית שפה יפה .
בשיעור זה נְעַזר בּרֶשֶת ונִלְמד על המשוררת דַתיָה בּן דור.