בחודש אדר נעסוק באמרות בנושא נתינה מן המקורות ומחיי היומיום.