בקורס זה נחזור על משפחת הצבעים. נתרגל כתיבה, הבנת משמעות דרך תרגולים ומשחקים.