סביבת למידה להכנת יריד מדעים בית ספרי בנושא הפיזיקה והכימיה של המים.