הקורס עוסק בנושא המים בכלל ובמצבי צבירה בפרט לכתה ד'