תלמידים יקרים,

כעת,אין זו שעת שגרה,לכן לפניכם פעילויות שונות ומגווונות לרענון הלמידה וגם להנאה.

עבדו בקצב שלכם ובזמנכם החופשי.

בהנאה ושמרו על עצמכם,

אתי ושירה.