קורס מלווה השתלמות תקשוב, תשע"ג

שם המרצה- סיגל בן עמרם.