הקורס מכין את התלמיד לקבלת תעודת זהות בגיל 16 תוך התייחסות למושג הזהות מהיבטים רבים