הבנק

בקורס זה ילמדו התלמידים על תפקידי הבנק בחיי היום יום.