זהו קורס מלווה למקצוע: אזרחות, בו נלמד על הזכויות הבסיסיות של כל אדם.בואו לגלות מהן הזכויות הבסיסיות שלהן אתם זכאים..