בקורס ילמדו התלמידים כיצד לזכור סיפורים טוב יותר, לארגן אותם בתרשים זרימה ולסכם.

הצלחה בפעיליות הארגון והסיכום יובילו  להבנה ולקריאה טובה יותר של הטקסט.

עקרונות הארגון יעילים לשימוש בכל המקצועות: תנ"ך, היסטוריה, סיפרות וכו'.