אתר זה נבנה במטרה:

-  לספק מידע למורי בי"ס אחמדייה.

- איגום משאבים.