קורס זה יעסוק במיומנויות והשגי התקשוב בתוכניות הלימודים בחינוך היסודי