בקורס זה ניתן הדרכה לכל תלמידי בית ספר במיומניות ה Office 2010