בסביבה זו מוזמנים התלמידים ללמוד ולשתף אודות ארועים שקרו בהיסטוריה האוניברסלית.